Trong cái không có gì không? - Ấn phẩm mới của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ Facebook
22/05/2020 10:15:14

Một ấn phẩm mới của thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa ra mắt bạn đọc Việt Nam: Trong cái không có gì không?, do NXB Kim Đồng thực hiện từ bản dịch của các sư cô Làng Mai.

Chia sẻ Facebook