Triều Tiên sửa hiến pháp, quy định ông Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:43:50

Đọc báo, tin tức, thời sự, hình ảnh, video, truyền hình online trên Báo Điện Tử Một Thế Giới và hãy cùng Một Thế Giới làm báo

Chia sẻ Facebook