Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un chính thức thành nguyên thủ quốc gia

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:15

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un chính thức thành nguyên thủ quốc gia

Chia sẻ Facebook