Tranh luận 'nâng chuẩn' đại biểu Quốc hội

Chia sẻ Facebook
16/05/2020 09:49:08

Trong khi nhiều ý kiến đề nghị cần chuẩn hoá 'phẩm chất chính trị' của đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra, soạn thảo cho rằng không nên luật hoá quy định này. 

Chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ tiếp tục phiên họp 45 cho ý kiến về một số nội dung sửa đổi, bổ sung của luật Tổ chức Quốc hội.

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, như đại biểu Quốc hội cần có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận chính trị, kinh nghiệm công tác, uy tín, độ tuổi...

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lẫn cơ quan soạn thảo thấy rằng, việc luật hóa tiêu chuẩn, điều kiện để áp dụng chung cho đại biểu Quốc hội là không phù hợp. Mặt khác, hiện ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội được luật Tổ chức Quốc hội quy định, trong các văn bản của Đảng còn đề ra nhiều tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn, giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội. Từ đó, ông Tùng cho hay, thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ cho giữ các nội dung quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội như trong Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải rà soát thật kỹ vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, phát biểu tại phiên họp chiều 15/5. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Giải trình sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đại biểu Quốc hội có nhiều thành phần khác nhau, tự do có, chuyên trách có nên "khó quy định vào luật về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị cho đại biểu Quốc hội".

Kết luận phiên làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu quan điểm, Quốc hội đại diện cho các giai tầng, đối tượng khác nhau, các thành phần tôn giáo đều có quyền ứng cử, bầu cử, nên "rất khó có thể quy định về bản lĩnh chính trị với những người này như một tiêu chuẩn". Với các đảng viên, công chức, viên chức ngoài tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội, quy định của Đảng cũng đã nêu rõ điều kiện về phẩm chất chính trị.

"Tinh thần chung là nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động hiệu quả của đại biểu Quốc hội. Vì thế thống nhất không ghi tiêu chuẩn chính trị vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội vào dự thảo luật sửa đổi lần này", ông Lưu nhấn mạnh.


Cũng theo dự thảo luật, tỷ lệ đại biểu chuyên trách được nâng lên 40% tổng số đại biểu Quốc hội . Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, những nhiệm kỳ qua như nhiệm kỳ khoá XIV, dù Đảng và Nhà nước bố trí, giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng tỷ lệ đại biểu chuyên trách cũng chỉ đạt 34,5%.

Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi của luật, cơ quan thẩm tra và soạn thảo đề nghị các cấp, các ngành phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để hoạt động chuyên trách, bảo đảm chất lượng, đảm bảo tính khả thi của luật.

Theo chương trình, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi sẽ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp lần thứ 9, khai mạc ngày 20/5.


Anh Minh

Chia sẻ Facebook
loading...