Trailer đầu tiên của ‘Black Widow’ có thể sẽ ra mắt vào tuần tới!

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:38:56

Sau thành công của Spider-Man: Far From Home, Marvel đã sẵn sàng giới thiệu tác phẩm sắp tới của mình: Phim riêng của Black Widow.

Chia sẻ Facebook