TP.HCM đề nghị được thưởng vì thu vượt dự toán

Chia sẻ Facebook
09/05/2016 09:22:39

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thưởng vượt dự toán thu năm 2015. 

TP.HCM đề nghị được thưởng vì thu vượt dự toán Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thưởng vượt dự toán thu năm 2015.

Theo đó, năm 2015 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP (không kể thu dầu thô và ghi thu ghi chi) là 233.776 tỉ đồng, trong đó số thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp là 190.186,910 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31-12-2015, TP thu đạt 255.001,698 tỉ đồng, bằng 109,08% dự toán, trong đó số thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp là 199.771,752 tỉ đồng.

TP.HCM trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận kiến nghị thưởng 10.001,701 tỉ đồng cho TP để tạo điều kiện cho TP hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

MAI HOA

Chia sẻ Facebook
loading...