Tổng thống Trump nói cuộc luận tội làm nước Mỹ xấu hổ

Chia sẻ Facebook
14/12/2019 14:02:57

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tiến trình luận tội đối với ông là trò lừa bịp và tuyên bố không bận tâm đến việc xét xử kéo dài tại Thượng viện Mỹ.

Chia sẻ Facebook