Tổng thống Trump cách chức tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ

Chia sẻ Facebook
16/05/2020 13:08:10

Tổng thống Trump cách chức tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ

Chia sẻ Facebook