Tổng kết 10 năm xây dựng NTM phía Bắc sẻ tổ chức tại Nghệ An

Chia sẻ Facebook
17/07/2019 16:00:07

UBND tỉnh Nghệ An vừa có cuộc họp bàn để nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Dự kiến, hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và bền vững sau năm 2020 sẽ được tổ chức trong tháng 8 tới tại  tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là địa phương luôn chọn cho mình lối đi riêng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới

Việc thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu cần theo đúng quy định tại Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, Văn phòng NTM các địa phương cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham mưu lại các tiêu chí phù hợp với thực tiễn để ban hành.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Đinh Viết Hồng cho biết: Theo dự thảo báo cáo tổng kết, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh là xã đạt được 5 nhóm tiêu chí: Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo; Giáo dục - Y tế - Văn hóa; Môi trường; An ninh trật tự - Hành chính công; Khu dân cư kiểu mẫu; Riêng về tiêu chí sản xuất, xã phải có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả; có ít nhất 1 hợp tác xã kiểu mới liên kết và hoạt động có hiệu quả; có ít nhất 5 mô hình vườn chuẩn NTM được công nhận; có ít nhất 1 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên.

Chương trình hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức cho đoàn đại biểu các địa phương tham quan thực tế một số mô hình xây dựng NTM tiêu biểu tại địa phương này.

Góp ý vào các Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, một số đại biểu cho rằng, đặt ra chỉ tiêu từ khu dân cư kiểu mẫu có từ 70% tỷ lệ hàng rào cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh; xã NTM kiểu mẫu có ít nhất 1 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên... là khó đạt so với tình hình thực tế.

Khu dân cư kiểu mẫu phải đạt 10 nhóm tiêu chí: Nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và các công trình chăn nuôi; hàng rào; đường giao thông; nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống điện; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước và các quy định khác của các tổ chức. Ngoài các tiêu chí này, nội dung khác thực hiện theo 19 tiêu chí xây dựng NTM cấp xã đều phải đạt chuẩn.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trong khuôn khổ chương trình hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức cho đoàn đại biểu các địa phương tham quan thực tế một số mô hình xây dựng NTM tiêu biểu.

Chia sẻ Facebook
loading...