Tổng bí thư: 'Quán triệt quan điểm dân là gốc'

Chia sẻ Facebook
19/05/2020 09:02:54

Không gì bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội.

Trong bài diễn văn dài gần 5.000 từ, Tổng bí thư đã lược lại những dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định "cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thành tựu của 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng. Tuy nhiên, đất nước đang đứng trước nhiều thách thức. Trong đó, sự bảo thủ, trì trệ, tư duy cục bộ, lợi ích nhóm, sự tha hóa quyền lực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tình trạng tham nhũng, lãng phí, xuống cấp về mặt đạo đức và trách nhiệm xã hội... là những thứ giặc nội xâm nguy hiểm, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, vận mệnh đất nước.

"Những khó khăn, hạn chế đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc nhìn nhận, có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để kiên quyết khắc phục cho bằng được", ông nói.

Tổng bí thư khẳng định phải tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt mình" để Đảng mãi mãi "là đạo đức, là văn minh", như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo, như lời Hồ Chủ tịch dạy "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Tổng bí thư nhấn mạnh Đảng cần tiếp tục quán triệt quan điểm "dân là gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; thực hiện đúng nguyên tắc mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là bài học sâu sắc, có ý nghĩa rất quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên.

"Thời gian qua, trong vô vàn khó khăn của dịch bệnh, thiên tai, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bản chất tốt đẹp của chế độ, của hệ thống chính trị nước ta, sức mạnh của truyền thống yêu nước, của ý chí đoàn kết, thống nhất hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, được thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao", Tổng bí thư nói.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Trong sáng nay, các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).


Đoàn Loan

Chia sẻ Facebook
loading...