Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Trung ương 10

Chia sẻ Facebook
16/05/2019 12:26:30

Tin phát trên VOV cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, chỉ đạo các phiên họp của hội nghị này.

Một số nguồn tin từ ủy viên Trung ương cho biết đã nhận được giấy mời, tài liệu phục vụ hội nghị. Theo đó, hội nghị diễn ra trong ba ngày, 16 đến 18-5, lùi một chút so với dự kiến trước đó, là từ 13 đến 15-5.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN


Về nội dung, hội nghị tập trung vào công tác tổng kết để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. Theo đó, Trung ương sẽ thảo luận về đề cương báo cáo chính trị và đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Từ ý kiến của Trung ương, tiểu ban văn kiện của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương, làm cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tiếp tục lấy ý kiến Trung ương trước khi trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021.

Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Trung ương 10 cũng sẽ thảo luận về đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm qua (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới (2021-2030) và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua (2016-2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới (2021-2025). Đây cũng là những tài liệu được đưa vào văn kiện Đại hội XIII.


Về đảng vụ, Trung ương sẽ cho ý kiến về đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, làm cơ sở xây dựng báo cáo trình Đại hội XIII.


Cuối năm nay sẽ bắt đầu đại hội đảng các cấp, vậy nên Trung ương sẽ tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị sẽ ban hành chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII.

Cũng tại Hội nghị này, Trung ương sẽ nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN

Với các nội dung chính trên, có thể thấy nội dung Hội nghị Trung ương 10 ít hơn, thời gian họp ngắn hơn so với hội nghị cùng kỳ các khóa trước. Đó là do một số nội dung đã được san sẻ cho Hội nghị Trung ương 9, được bổ sung thêm hồi tháng 12-2018. Tại đó, Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và cho ý kiến về danh sách quy hoạch Ban Chấp hành trung ương khóa XIII.

Theo kế hoạch được phổ biến tới các tỉnh, thành ủy, tổ chức đảng tương đương thì danh sách quy hoạch Ban Chấp hành trung ương khóa XIII phải được Bộ Chính trị hoàn tất phê duyệt trong quý I vừa qua. Vậy nên đây được kỳ vọng là một nội dung mà Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương.

Chia sẻ Facebook
loading...