Tôi có được hưởng trợ cấp khi tự gây tai nạn lúc lao động?

Chia sẻ Facebook
20/03/2020 00:01:39

Tôi bị tai nạn lao động do không trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ thì có được hưởng hưởng trợ cấp? Công ty có trách nhiệm bồi thường không? (Lê Long)


Luật sư trả lời


Về phía công ty

Theo khoản 4 điều 145 Bộ luật Lao động năm 2012 về quyền của người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Trường hợp do lỗi của mình, người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% theo trường hợp không do lỗi của họ.

Cụ thể, họ được nhận ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%; ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.


Về phía bảo hiểm xã hội

Theo điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ nếu tai nạn xảy ra trong các trường hợp sau: tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 điều 5 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH, nếu người bị tai nạn lao động cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì có thể được hưởng trợ cấp như sau:

Mức trợ cấp một lần = Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp = {5 x Lmin + (m-5) x 0,5 x Lmin} + {0,5 x L + (t-1) x 0,3 x L}

Trong đó:

- Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng.

- m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 5 ≤ m ≤ 30).

- L: Mức tiền lương đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH.

- t: tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, trong trường hợp tai nạn lao động do lỗi của người lao động, công ty sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường mà sẽ chỉ chi trả trợ cấp. Ngoài ra, nếu đủ điều kiện người lao động sẽ được hưởng thêm chế độ tai nạn lao động.


Luật sư Quách Thành Lực
Công ty Luật TNHH LSX

Chia sẻ Facebook
loading...