Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao vị trí của văn hóa trong xã hội hiện đại

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 10:26:09

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý lãnh đạo văn học, nghệ thuật”.

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 10/9 tại TP.HCM, dành cho các học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật tại 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo các đại biểu, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Hội nghị Trung ương khóa 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với hai nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra (về sáng tác là phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; về lý luận là từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam). Đây là một yêu cầu cao, đòi hỏi phải có thời gian và những điều kiện cần thiết.

Các tham luận cũng chỉ rõ cần phải gấp rút đào tạo đội ngũ sáng tác, lý luận, phê bình và nghệ sĩ biễu diễn. Bên cạnh đó, cần xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống. Có như vậy, các sáng tác mới có thể thấm đẫm hơi thở cuộc sống đương đại, tránh sa đà vào mâu thuẫn cá nhân vụn vặt, đời thường, sân khấu mới lấy lại chỗ đứng trong lòng công chúng.

Thời gian gần đây liên tục có những hành vi thiếu văn hóa, thậm chí là vô văn hóa xuất hiện nơi công cộng khiến dư luận rất bức xúc.

Chia sẻ Facebook
loading...