Tin nhanh 60s: Bất ngờ tỉ lệ dân số Ấn Độ có kháng thể COVID-19

Chia sẻ Facebook
21/07/2021 17:15:29

Theo kết quả khảo sát huyết thanh Quốc gia lần thứ 4 của Ấn Độ được công bố ngày 20.7, khoảng 2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể COVID-19.

Chia sẻ Facebook