Tìm thực phẩm bù đắp thịt heo

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:15:25

Đã tiêu hủy 3,3 triệu con heo do bệnh dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tìm nguồn thực phẩm bù đắp cho nguồn thịt heo dự kiến thiếu hụt vào cuối năm

Chia sẻ Facebook