Tiết kiệm 16,000 chai nước mỗi năm chỉ nhờ 1 bộ lọc Cleansui

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:41:19

Bộ lọc với công suất 8,000 lít của Mitsubishi Cleansui có thể thay thế 16,000 chai nước 500ml sử dụng mỗi năm, giúp bạn tiết kiệm chi phí và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Chia sẻ Facebook