Tiếp tục xây dựng các chính sách phù hợp với Hiến pháp

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 14:25:35

Tiếp tục Phiên họp thứ 37, sáng 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019).

Sáng nay (11/9), cho ý kiến tại phiên họp vào Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Chính phủ, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tích cực tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, rõ ràng trong từng nội dung, từng văn bản, từng việc cụ thể, vì vậy đã góp phần quan trọng đưa Hiến pháp vào cuộc sống.


Trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện về nhiều mặt; nhận thức về Hiến pháp, pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân được tăng cường. Kết quả triển khai thi hành Hiến pháp đã góp phần quan trọng đến những thành tựu về nhiều mặt của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước về trong thời gian vừa qua.

Sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định và tinh thần của Hiến pháp lần đầu tiên được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, với số lượng văn bản rà soát rất lớn hơn 100 nghìn văn bản. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có một số quy định, văn bản pháp luật chưa đồng bộ với Hiến pháp, chưa thể hiện được trọn vẹn tinh thần của Hiến pháp trong quy định liên quan đến quyền công dân, quyền con người.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần tiếp tục có đợt tổng rà soát nhìn lại hệ thống văn bản pháp luật, khắc phục những hạn chế về chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu khả thi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp. Hiện vẫn còn 21 dự án luật, pháp lệnh trong Kế hoạch chưa được ban hành (chiếm 16,7%).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

Chia sẻ Facebook
loading...