Tiêm chủng VNVC tới Thanh Hóa - Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 08:02:27

Công ty VP Vacxin Việt Nam vừa đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa, nâng tổng số trung tâm VNVC của đơn vị này lên 12 trên toàn quốc.

Chia sẻ Facebook