Tỉ lệ bình phục của người bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đạt hơn 40%

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 14:00:57

Số liệu thống kê cuối ngày 25-3 tại Hàn Quốc cho thấy tỉ lệ người bệnh COVID-19 bình phục tại nước này đã vượt hơn 40%. Trong khi đó, Ý điều trị thành công hơn 1.000 bệnh nhân trong một ngày.

Chia sẻ Facebook