Thượng tọa Thích Nhật Từ: Lấy đức hiệu 'Buddha' đặt cho quán bar là xúc phạm Phật giáo

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 18:20:33

Không chỉ là điểm nóng lây nhiễm Covid-19, Buddha Bar còn khiến dư luận phẫn nộ vì gắn tên, hình ảnh Đức Phật với chốn ăn chơi, làm hoen ố tôn giáo và tổn thương phật tử.

Chia sẻ Facebook