Thúc đẩy hợp tác thực chất Việt - Trung

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:31:10

Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường

Chia sẻ Facebook