Thúc đẩy an ninh bền vững trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:43:23

 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM-13) diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị-an ninh thế giới, khu vực đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp, ASEAN cần tăng cường đoàn kết, phát huy tính tự lực, tự cường và nêu cao vai trò trung tâm, dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác khu vực mới đảm bảo được an ninh bền vững tại khu vực.

Chia sẻ Facebook