Thủ tướng đánh giá cao vai trò của VTV

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị VTV phải góp phần tạo nên và nuôi dưỡng khát vọng lớn của quốc gia, của dân tộc.

Chia sẻ Facebook