Thử tải nâng cấp cầu chữ Y, các phương tiện lưu thông thế nào?

Chia sẻ Facebook
05/08/2020 15:54:12

Sở GTVT TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thử tải công trình nâng cấp, mở rộng cầu Chữ Y (quận 5 và quận 8).

Cụ thể, từ 22 giờ ngày 9.8 - 4 giờ ngày 10.8, cấm các phương tiện lưu thông qua nhánh A - Nguyễn Biểu, đoạn từ đường Nguyễn Biểu đến đảo trung tâm.

Lộ trình lưu thông thay thế :

Lộ trình 1: Đường Nguyễn Biểu – đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Tri Phương – cầu Nguyễn Tri Phương – đường Phạm Hùng – cầu Chánh Hưng - đường Hưng Phú.

Lộ trình 2: Đường Nguyễn Biểu – đường Trần Hưng Đạo – cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc - quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND phường 1, quận 8 – đường dân sinh cầu nguyễn Văn Cừ 2 - đường Phạm Thế Hiển – đường Dạ Nam - đường Nguyễn Thị Tần – đường Hưng Phú.

Lộ trình 3: Đường Hưng Phú – đường Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương - đường Nguyễn Tri Phương - đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Biểu.

Lộ trình 4: Đường Hưng Phú – đường Nguyễn Thị Tần – đường Dạ Nam – đường Phạm Thế Hiển – đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc – cầu Nguyễn Văn Cừ – đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Biểu.

- Từ 22 giờ ngày 10.8 - 4 giờ ngày 11.8: Cấm các phương tiện lưu thông qua nhánh C - Hưng Phú, đoạn từ đường Hưng Phú đến đảo trung tâm.

Lộ trình lưu thông thay thế :

Lộ trình 1: Đường Hưng Phú – cầu Chánh Hưng - đường Phạm Hùng – cầu Nguyễn Tri Phương - đường Nguyễn Tri Phương - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Biểu.

Lộ trình 2: Đường Hưng Phú – cầu Chánh Hưng - đường Phạm Hùng - đường Tạ Quang Bửu – đường Nguyễn Thị Tần - cầu Chữ Y (nhánh Nguyễn Thị Tần – Nguyễn Biểu) và ngược lại.

Lộ trình 3: Đường Nguyễn Biểu – đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Tri Phương – đường Trần Phú – đường Trần Hưng Đạo – cầu Nguyễn Tri Phương - đường Phạm Hùng - đường Hưng Phú.

- Từ 22 giờ ngày 12.8 - 4 giờ ngày 13.8: Cấm các phương tiện lưu thông qua qua đảo trung tâm (tất cả các nhánh cầu Chữ Y đều tạm thời cấm các phương tiện lưu thông).

Lộ trình lưu thông thay thế :

Lộ trình 1: Đường Nguyễn Thị Tần – đường Tạ Quang Bửu - đường Phạm Hùng – cầu Chánh Hưng – đường Hưng Phú và ngược lại.

Lộ trình 2: Đường Nguyễn Thị Tần – đường Dạ Nam – đường Phạm Thế Hiển – đường dân sinh – cầu Nguyễn Văn Cừ – đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ – đường Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Tri Phương – cầu Nguyễn Tri Phương – đường Phạm Hùng – cầu Chánh Hưng – đường Hưng Phú.

Lộ trình 3: Đường Hưng Phú - cầu Chánh Hưng - đường Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương - đường Trần Hưng Đạo - cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc – quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND phường 1, quận 8 – đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Phạm Thế Hiển – đường Dạ Nam – đường Nguyễn Thị Tần.

Lộ trình 4: Đường Nguyễn Biểu - đường Trần Hưng Đạo – cầu Nguyễn Văn Cừ – đường Dương Bá Trạc - quay đầu xe tại khoảng mở dải phân cách trước UBND phường 1, quận 8 – đường dân sinh cầu Nguyễn Văn Cừ – đường Phạm Thế Hiển - đường Dạ Nam – đường Nguyễn Thị Tần.

Sở GTVT lưu ý người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông , điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Chia sẻ Facebook
loading...