Thống nhất để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:27

HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chia sẻ Facebook