Thế gian vạn người đều có định số và biến số, làm cách nào cải biến vận mệnh đã an bài?

Chia sẻ Facebook
09/03/2021 07:25:04

Thế gian vào mỗi thời kỳ đều có thiên tai nhân họa, là để thanh lọc loại trừ kẻ xấu, thể hiện ra quả báo của Thiên Đạo. Thần Phật là từ bi, luôn dùng các cách khác nhau chỉ dẫn con người biết phân biệt thiện ác, đúng sai, để có thể vượt qua mọi tai kiếp, việc còn lại là con người thế gian có tin và ngộ hay không.

Chia sẻ Facebook