Thấy người giúp việc mới, con gái Thủy Tiên nói một câu khiến mẹ ‘đang uống nước mà muốn phụt ra ngoài’

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 04:43:15

Lời nói ngây thơ của bé Bánh Gạo với người giúp việc được ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ.

Chia sẻ Facebook