Thay đổi điểm khi phúc khảo tuyển sinh 10 do sai sót hay còn bí mật nào khác?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:34:03

Những góc khuất của việc chấm phúc khảo tuyển sinh 10 vẫn đang còn nhiều điều bí mật mà không phải ai cũng tường tận.

Chia sẻ Facebook