Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:39:31

Thi hoa hậu mà ngỡ như lạc vào tiệm ăn, rừng rú với muôn vàn trang phục độc lạ.

Chia sẻ Facebook