Thanh tra Xây dựng Hà Tĩnh siết chặt quản lý chất lượng công trình

20/10/2017 11:12:10

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chương trình giám sát về tình hình và kết quả thực thi pháp luật đối với công tác xử lý vi phạm hành chính tại Sở Xây dựng. Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề còn tồn tại trong công tác thanh kiểm tra được mổ xẻ và tìm giải pháp tháo gỡ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn của Thanh tra Sở trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng như chậm xử lý các vấn đề về vi phạm hành chính do sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng để thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm còn chưa chặt chẽ, kịp thời. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ đọng, không có việc làm nên không thực hiện nộp phạt VPHC theo đúng thời gian quy định.

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã có tác động tích cực đến công tác quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, nhất là sai phạm trong hoạt động xây dựng có chiều hướng giảm; ý thức chấp hành pháp luật của các tập thể cá nhân từng bước được nâng lên. Trong hơn 3 năm trở lại đây, Thanh tra Sở đã tiến hành 18 cuộc thanh tra, 303 cuộc kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện 51 cuộc kiểm tra về chất lượng công trình... Từ công tác thanh kiểm tra cho thấy, tình hình vi phạm hành chính chủ yếu xảy ra trong các phạm vi như: Thi công sai quy hoạch, không có giấy phép, sai giấy phép xây dựng; vi phạm về khảo sát thiết kế, lập dự toán, thi công công trình sai hồ sơ thiết kế. Trên cơ sở đó, thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt hành chính 110 tổ chức, cá nhân, ban hành 19 quyết định cưỡng chế với số tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Ông Đoàn Đình Anh – Trưởng ban VHXH - HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Quá trình xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của Luật. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật còn bộc lộ một số bất cập. Nhất là nhiều điều luật chưa phù hợp nên khó áp dụng vào thực tiễn; lực lượng thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp giữa các ngành khi thực hiện xử phạt chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Ông Nguyễn Văn Lục - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chia sẻ những khó khăn, tồn tại của Thanh tra Sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lục – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chia sẻ: Việc phát hiện xử lý vi phạm hành chính, công tác đôn đốc, cưỡng chế thi hành xử phạt vẫn còn chậm trễ, chưa kịp thời là một phần do kinh phí, phương tiện để thi hành xử lý vi phạm hành chính chưa đảm bảo, lực lượng còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Thời gian qua Thanh tra Sở Xây dựng đã kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ rõ một số tồn tại hạn chế. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản vẫn còn phổ biến nhưng công tác thanh kiểm tra vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngoài việc làm tốt chức năng quản lý Nhà nước, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với các cấp liên quan, Đoàn cũng đề nghị Sở tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân, tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan, đôn đốc các quyết định xử phạt, đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả, nâng cao hiệu lực của Luật khi áp dụng vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Trọng Nhiệu - Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng cơ cấu lại nhân sự, kiện toàn lại các cán bộ đủ năng lực trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

Uyên Uyên