Thành lập các tiểu ban tinh giản chương trình giáo dục phổ thông vì dịch Covid-19

Chia sẻ Facebook
23/03/2020 10:03:49

Bộ GD-ĐT đã có quyết định thành lập các tiểu ban rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông của tất cả các môn học từ lớp 1 đến lớp 12.

Chia sẻ Facebook