Tháng 5 là "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động"

Chia sẻ Facebook
13/01/2016 08:27:40

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy tháng 5 hằng năm là "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”.

13/1/2016 06:10 UTC+7

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khoẻ người lao động.

Kinh phí tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ quyết định “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” bắt đầu tổ chức từ năm 2017.

Bình luận Tổng số bình luận: (0)

Chia sẻ Facebook
loading...