Thẩm Phán Sullivan chờ ý kiến của một thẩm phán khác trước khi quyết định hủy truy tố ông Flynn

Chia sẻ Facebook
16/05/2020 10:10:42

Thẩm phán Emmet Sullivan, người phụ trách xét xử vụ án hình sự của ông

Chia sẻ Facebook