Thái Bình sáp nhập 337 trường thành 171 trường phổ thông nhiều cấp học

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:38:15

Thực hiện kế hoạch sáp nhập trường học, tỉnh Thái Bình có 171 trường học được sáp nhập từ 337 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Chia sẻ Facebook