Thái Bình: Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:41:59

Trong phiên họp HĐND tỉnh ngày 11/7, HĐND tỉnh Thái Bình đã thực hiện bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chia sẻ Facebook