Techcombank sẽ phát hành 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Chia sẻ Facebook
17/06/2015 12:57:57

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định (số 1155/QĐ-NHNN) cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được phát hành trái phiếu năm 2015.

Cụ thể, Techcombank được phát hành trái phiếu bằng VND với tổng mệnh giá là 6.500 tỷ đồng và thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2015 của Techcombank đã gửi NHNN.

Lãi suất trái phiếu do Techcombank quy định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Techcombank.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Techcombank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Techcombank mua lại trái phiếu phát hành năm 2015 trên cơ sở tuân thủ theo quy định hiện hành về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu được thực hiện sau khi NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Techcombank phải có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2015 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Thống đốc NHNN.

Chia sẻ Facebook
loading...