Tàu đổ bộ cỡ lớn “Peter Morgunov” của Nga dự kiến thử nghiệm vào cuối năm nay

19/10/2018 03:49:49

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại việc hoàn thiện tàu đổ bộ cỡ lớn đầu tiên “Peter Morgunov” theo dự án 11711 đạt khoảng 82%, và thử nghiệm neo đậu đối với tàu sẽ bắt đầu trước ngày 10 tháng 12.

Tàu tiên phong của dự án này – “Ivan Gren” đã được đưa vào biên chế cho Lực lượng hải quân trong năm nay.

“Peter Morgunov” được giới thiệu vào tháng 7 năm 2015. Tàu độ bộ có mức choán nước khoảng 5000 tấn, tốc độ đạt 18 hải lý, tầm hoạt động khoảng 4000 dặm, thời gian hoạt động liên tục – 30 ngày.


Đây là tàu đổ bộ cỡ lớn có khả năng mang theo 13 xe tăng hoặc 36 xe bọc thép, và khoảng 300 lính đổ bộ. Tàu cũng được trang bị pháo và súng máy. Trên boong tàu có thể đậu 2 máy bay trực thăng.

Ban đầu dư kiến sẽ đóng tổng cộng 5 tàu, tuy nhiên sau khi hạ thủy tàu tiên phong thì được biết rằng đề án bị dừng lại và chỉ hoàn hành tàu thứ 2.