Tất cả những gì chúng ta cần biết về ô nhiễm không khí tại Hà Nội và làm thế nào để "sống sót"

Chia sẻ Facebook
01/10/2019 19:55:24

Dưới đây, chúng tôi xin phép chia sẻ bài viết của anh Nguyễn Thái Thạch - kiến trúc sư, chuyên gia tự do về ô nhiễm không khí, người đã dành nhiều năm để quan sát, tìm tòi và nghiên cứu về đề tài này. 

Chia sẻ Facebook