Tăng trưởng kinh tế quý I/2018 cao nhất trong 10 năm trở lại đây

21/05/2018 07:23:43

Đây là nội dung trong báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội

Trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Trong năm 2017, tình hình kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu khởi sắc nhờ mức tăng trưởng khả quan của các nền kinh tế lớn; tình hình trong nước tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong tổng số 13 chỉ tiêu Quốc hội giao, có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (4 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch); 1 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP. Ngoài ra, còn tăng thêm 3 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch, gồm: tốc độ tăng trưởng GDP; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018, theo báo cáo, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế ở mức cải thiện ấn tượng ở cả tổng cung và tổng cầu, tốc độ tăng GDP ước đạt 7,38%, là mức tăng cao nhất của Quý I trong 10 năm trở lại đây; lạm phát duy trì trong giới hạn cho phép; thị trường tài chính, chứng khoán phát triển; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 22%, hàng hóa nhập khẩu tăng 13,6%; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh; chỉ số sản xuât công nghiệp tăng cao, đạt khoảng 11,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái…

Toàn cảnh phiên họp ngày 21/5/2018

Môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện. Tính chung quý I/2018, cả nước có thêm 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt khoảng 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ được quan tâm, chú trọng; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 - năm bản lề trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2016-2020, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, bên cạnh việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5, 6 khóa XII và của Chính phủ, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa giải pháp ngắn hạn và giải pháp căn cơ dài hạn, chủ động theo dõi sát tình hình, hành động nhanh, quyết liệt, tranh thủ tốt các thời cơ và đề ra các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động kinh tế vĩ mô cũng như các diễn biến bất lợi xảy ra.

loading...