Tăng lương hưu và trợ cấp từ 1/7

Chia sẻ Facebook
15/12/2016 07:17:48

Theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7, từ 1/7, tăng thêm 9,6% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với các đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức…


Ảnh minh họa


Các đối tượng cũng được hưởng mức tăng này là: Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng .


Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật ; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.


Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Kinh phí thực hiện do Ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.


Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2013.


Theo TTXVN

Chia sẻ Facebook
loading...