Tặng hơn 5.200 chai sát khuẩn cho ngành y tế TP.HCM và Tây Ninh

Chia sẻ Facebook
24/03/2020 20:19:49

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19, công ty TNHH Opodis Pharma ủng hộ hơn 5.200 chai sát khuẩn tay nhanh đến một số đơn vị của ngành Y tế TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ Facebook