Sự ứng nghiệm và biến đổi của những lời tiên tri trong “Kinh Thánh” và “Thôi Bối Đồ” (P.12)

Chia sẻ Facebook
03/02/2021 09:47:22

Trong các phần trước chúng ta đã dựa theo thiên tượng của ‘Kinh thánh’ để phá giải, và xác định vị ...

Trong các phần trước chúng ta đã dựa theo thiên tượng của ‘Kinh thánh’ để phá giải, và xác định vị trí của các tiên đoán “Thất nữ sinh con” , “Satan bị thương ở chân”, phá giải bí ẩn về Đấng Cứu Thế vĩ đại Messiah trong “70 lần 7” , chỉ rõ “1260 ngày”, “1335 ngày”, “Long, Thú, sừng, đầu”, định nghĩa chính xác về Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình bước lên vũ đài lịch sử và ĐCSTQ diệt Phật. Những lời tiên đoán này cùng với những lời tiên đoán trong ‘Thôi Bối Đồ’ là liên hợp với nhau, trọng điểm đều chỉ về Trung Quốc ngày nay: ĐCSTQ hãm hại chính tín, mang đến tai họa lớn cho thế giới, bao gồm ôn dịch hiện nay.

Sự ứng nghiệm và biến đổi của những lời tiên tri trong “Kinh Thánh” và “Thôi Bối Đồ” (P.12). (Ảnh qua NTD)


Xem đầy đủ các bài viết tại đây

Tiếp tục theo Giang Trạch Dân nghịch thiên hãm hại chính Pháp, đổ dầu vào lửa, hay là nhận rõ chân tướng, chống lại bức hại? Bước ngoặt thành bại thịnh suy, sinh tử tồn vong chính là có thể được cứu rỗi trong đại kiếp nạn này hay không, thì đều liên quan đến tất cả nhân loại.


Sau khi giải được những câu đố then chốt về những lời tiên tri  trong ‘Kinh Thánh – Cựu Ước – Sách Daniel’, ‘Tân Ước – Khải Huyền’‘Thôi Bối Đồ’ , thì về cơ bản liền có thể xem hiểu những lời tiên tri này đều hướng về xã hội hiện nay mà cảnh tỉnh con người thế gian.

34.  Thịnh thế tương lai, thế giới đại đồng


34.1. 1.  Thiên hạ thịnh thế trong dự ngôn


“一人为大世界福” (Nhất nhân vi đại thế giới phúc): Một người mang đến hạnh phúc cho toàn thế giới, người này chính là Thánh Nhân được nhắc đến trong các dự ngôn ‘Thôi Bối Đồ’, ‘Mã Tiền khóa’ ; là Cứu Thế Chủ “Messiah”, người “tồn tại vĩnh viễn” ; là “con của con người” (đạo sư cứu thế trong người thường) trong ‘Tân Ước-Khải Huyền’ ; là “Cừu non” , “Vương của các Vương”, “Chủ của các Chủ” , truyền Pháp cứu thế, mang đến hạnh phúc cho toàn thế giới.


“手执签筒拔去竹” (Thủ chấp ký đồng bạt khứ trúc): “拔去竹” (bạt khứ trúc) nghĩa là bỏ đi phần đầu của cành trúc. Vậy chữ “签” (Ký – cái thẻ, ký tên) bỏ đi phần đầu là chữ “佥” (Thiêm) có nghĩa là “toàn bộ”; chữ “筒” (Đồng – ống tre) bỏ đi phần đầu thì thành chữ “同” (Đồng – đồng dạng), chỉ rằng Thánh Nhân sẽ mang đến sự đại đồng khắp thiên hạ.

Tượng 59 của Thôi Bối Đồ. (Ảnh qua epochtimes)

Thánh Nhân trong hình vẽ, đem cái thẻ xem bói (签) trong ống ra rồi ký (签) cho người ta xem, ký lên là có chữ viết, ẩn dụ Thánh Nhân lấy văn tự truyền Pháp. Cái thẻ xem bói là dùng để xem cát hung họa phúc, ám chỉ “phúc khí thế gian” đến từ bàn tay của một vị Thánh nhân.


“红黄黑白不分明” (Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh): Chỉ Thánh Nhân truyền Pháp tại các quốc gia các sắc tộc khác nhau, chứ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc.


“东南西北尽和睦” (Đông nam tây bắc tẫn hòa mục): Thế giới đại đồng, hòa thuận yên vui, đây chính là đặc thù điển hình “quân chủ hòa bình” của đấng Messiah trong ‘Kinh Thánh-Cựu Ước’ .


Trong ‘Tân Ước’, Chúa Jesus nói: “Mat10:34 Các con không nên nghĩ là ta đến, mang đến thái bình trên trái đất. Ta đến cũng không phải vì mang đến thái bình trên trái đất mà chính là mang theo đao kiếm đến” , cho nên đem Jesus giải thích thành Messiah là sai lầm.


Trong phần trước, tiên đoán “Bây giờ Trung Quốc có Thánh Nhân. . . . . . Khổ tận cam lai cửu quốc xuân” trong ‘Thôi Bối Đồ’“Cứu vớt hoạn nạn, chỉ có Thánh Nhân. Dương khí hồi phục thiên hạ thái bình, tăm tối cùng cực sinh ánh quang minh” trong ‘Mã Tiền Khóa’ , tiên đoán Thánh Nhân truyền chính Pháp, sau khi trải qua kiếp nạn bị hãm hại, thì Chính Pháp hưng thịnh tại thế gian, vào lúc này ứng nghiệm, và tiên đoán “Trời mới Đất mới” trong ‘Thánh Kinh-Khải Huyền’ cũng vào lúc này ứng nghiệm.

Đương nhiên, trước kia đã nói qua rằng Thánh Nhân và thiên tử tương lai của Trung Quốc là hai người khác nhau, Thánh Nhân không tham dự chính trị trị quốc, không làm tôn giáo toàn dân, chỉ là truyền Pháp độ người, khiến cho nhân loại đạo đức hồi thăng trở lại, còn thiên tử thì trị quốc, phụ trợ chính Pháp truyền ở thế gian.


34.2. Thiên tượng thịnh thế


Mốc thời gian mà lời tiên tri chỉ ra là thiên tượng Ngũ Tinh Liên Châu vào năm 2040, tập trung trước cửa nhóm sao Thái Vi viên. Thái Vi viên đại diện cho triều đình chính thống của Trung Quốc, tập hợp ở Thái Vi, ý chỉ sự thịnh vượng của Trung Quốc (để thúc đẩy thế giới). ‘Sử Ký – Thiên Quan Thư’ viết : “Ngũ tinh phân chia trời, tích tại phương Đông, Trung Quốc lợi; tích tại phương Tây, ngoại quốc dùng người lợi.” Lần này ngũ tinh tụ không tại phương Đông, báo trước thịnh thế không phải chỉ lợi cho Trung Quốc; mà là tụ tại phương Tây, ẩn dụ chỉ toàn thế giới đều có thể thuận theo ý Trời mà đi trên còn đường cứu rỗi đúng đắn, đều có thể tiến vào thịnh thế.

Đương nhiên ngũ tinh tụ còn có một hàm nghĩa khác, chính là thiên tử chết, cũng chính là tử kiếp tương lai của thiên tử, nhưng nếu có đại công đức trợ giúp chính Pháp thì có thể kéo dài thọ mệnh, cải biến thiên tượng.

Chia sẻ Facebook