Sư tử bao vây trâu rừng cứu đồng loại

Chia sẻ Facebook
27/01/2020 20:17:34

Nam PhiCon sư tử đang bị trâu rừng tấn công bỗng lật ngược tình thế ngoạn mục nhờ hai đồng loại tới giải vây kịp thời.

Chia sẻ Facebook