Sống an toàn mùa dịch

Chia sẻ Facebook
19/01/2021 17:49:32

Sống an toàn mùa dịch

Với hàng trăm, hàng nghìn lượt giao dịch mỗi ngày, những nút bấm ở các cây ATM có nhiều người chạm vào và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.

Y tế 24h - 19/01/2021 Y tế 24h - 19/01/2021 Y tế 24h - 18/01/2021 Y tế 24h - 17/01/2021 Y tế 24h - 16/01/2021

Y tế 24h - 19/01/2021 Y tế 24h - 18/01/2021 Y tế 24h - 17/01/2021 Y tế 24h - 16/01/2021

Chia sẻ Facebook