Sớm hoàn thành bộ “Quốc sử” Việt Nam

Chia sẻ Facebook
24/02/2017 09:58:01

Sáng 22.2, tại Hà Nội đã diễn ra buổi công bố những thông tin khoa học về “Một số thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam” do GS. TS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - trình bày, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, cùng các nhà sử học uy tín trong nước.

Sơn Tùng M-TP không có tên vẫn làm nóng đề cử Cống hiến 2017

Tại đây, GS-TS Phan Huy Lê đã thông tin về đề án biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam (gồm 30 tập - 25 tập chính và 5 tập biên niên) do ông chủ nhiệm, cũng như tầm quan trọng của công trình này. GS Phan Huy Lê cho rằng hiện nay chúng ta có nhiều bộ sử, nhưng tất cả đều là của từng cơ quan, từng nhóm tác giả. Sử sách hiện ghi tương đối đầy đủ tiến trình lịch sử của miền Bắc, nhưng ít đề cập miền Nam Trung Bộ; còn nhiều “khoảng trống” lịch sử cần nhìn nhận một cách khách quan.

“Nên khi tôi nói đến bộ quốc sử là tôi muốn dùng một từ cổ, nhưng thực tế muốn nói đến bộ sử mang tầm quốc gia. Bộ sử đó phải phản ánh được toàn bộ các kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam ở trong nước và tiếp thu có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trên thế giới. Nó phải đạt được tính hiện đại, tính cập nhật cao nhất, cũng như đảm bảo tính khách quan, tôn trọng quá trình vận động của lịch sử, gần với sự thật lịch sử nhất” - GS Phan Huy Lê chia sẻ.

Đánh giá tầm quan trọng của những bài học mà lịch sử mang lại trong việc điều hành, xây dựng đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn bộ “Quốc sử” Việt Nam sẽ sớm được hoàn thành trong thời gian tới. “Bộ Quốc sử Việt Nam không chỉ thể hiện quan điểm của những nhà sử học, nó còn thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề lịch sử. Đây sẽ là bộ sử đồ sộ, chính thống nhất, đánh giá một cách khách quan, công tâm, trung thực đối với sự kiện lịch sử, nhân vật, tiến trình lịch sử của dân tộc ta từ trước tới nay” - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ Facebook
loading...