Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Chia sẻ Facebook
23/03/2020 11:28:26

Mặc dù người phải cách ly được lo chỗ ăn, ngủ mỗi ngày nhưng với người thân của họ như thế chưa đủ. Vì vậy, rất nhiều người cố gắng đưa càng nhiều nhu yếu phẩm tiếp tế càng tốt, thậm chí còn vác theo cả một chiếc tủ lạnh mini.

Chia sẻ Facebook