Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An thừa nhận yếu kém trong quản lý đất

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:31:36

Nghệ An có tình trạng doanh nghiệp găm đất dự án song không triển khai gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Chia sẻ Facebook