Số lượng đối tượng cực đoan cánh hữu tăng mạnh tại Đức

Chia sẻ Facebook
27/06/2019 23:49:13

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nội vụ và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp liên bang Đức, số lượng đối tượng cực đoan cánh hữu hiện sinh sống tại nước này là 24.100, tăng 100 đối tượng so với năm 2018.

Chia sẻ Facebook