Singapore: Ở tù 6 tháng nếu 'léng phéng' đứng ngồi gần nhau 1m ở hàng quán

Chia sẻ Facebook
27/03/2020 13:58:31

Từ ngày 27-3, những người ngồi gần nhau trong phạm vi 1m ở nhà hàng hoặc đứng cách người khác 1m ở khu mua sắm tại Singapore có thể bị phạt tù vì không giữ khoảng cách tiếp xúc xã hội.

Ngồi gần trong phạm vi 1m với người khác ở nhà hàng ở Singapore thời điểm này có thể bị phạt 7.000 USD và ở tù 6 tháng - Ảnh: REUTERS

Chia sẻ Facebook