Sẽ không xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia gần 11.300 tỉ đồng?

Chia sẻ Facebook
03/01/2020 22:26:14

Ông Nguyễn Văn Cường - giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết dự án xây mới Bảo tàng Lịch sử quốc gia gần 11.300 tỉ đồng sẽ không được thực hiện trong thời gian tới, một kế hoạch thay thế sẽ được trình lên Thủ tướng.

Chia sẻ Facebook